Odpowiedzialny biznes

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest organizowany od prawie 10 lat. Bierze on pod uwagę największe polskie spółki i ocenia pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Tworzeniem takiego rankingu zajmują się osoby z Centrum Etyki Biznesu.
By zostać uwzględnionym w konkursie należy spełniać liczne kryteria, a także zatrudniać najlepsze jednostki na rynku.
Należy pamiętać, że dpowiedzialny biznes to rzetelność, zaangażowanie i pracowitość.

20 wpis

15 wpis

8 wpis

19 wpis

5 wpis

1 wpis